แก้ปัญหา MySQL server 2008 insert ภาษาไทยไม่ได้ ?????????

มีหลายคนยังไม่ทราบ เกี่ยวกับการการแก้ปัหา MySQL server 2008 อ่านภาษาไทยไม่ได้ 
แต่สามารถ insert เข้าไปในฐานข้อมูลได้ แต่ select กลับมา อ่านไม่ออก กลายเป็น ??????
มีวิธีแก้ง่ายมาก ปกติ column ส่วนใหญ่จะใช้เป็น varchar(50); ประมาณี้

  • ผลที่ได้คือ column name อ่านภาษาไทยไม่ออก ????????

 

  • วิธีแก้ไขโดยแก้ type จาก varchar(50);  เป็น nvarchar(50);

  • ผลที่ได้คือ column name อ่านภาษาไทยได้แล้วววววว สำหรับผม ใช้ได้เหมือนกันครับ

  • ขอให้สนุกกับการใช้งานครับ